Czeskie Góry » Jesioniki, Rychlebskie góry, Kralicki Śnieżnik » Górny Beneszow (Horní Benešov)

Górny Beneszow (Horní Benešov)

Gmina ta rozciąga się nad potokiem Cziżiną. Do jej rozwoju doszło w 16. stuleciu w związku z wydobywaniem metali kolorowych i żelaza. Ciekawą budowlą z pewnością jest kościół gotycki z roku 1280, przebudowany do obecnej postaci w roku 1820.
Horní Benešov Horní Benešov
Horní Benešov
Horní Benešov Horní Benešov
Horní Benešov
Horní Benešov - Poczta Horní Benešov - Poczta
Poczta
Horní Benešov - kościół Horní Benešov - kościół
Horní Benešov - kościół
Horní Benešov - Przedszkola Horní Benešov - Przedszkola
Przedszkola
Horní Benešov - Szkoła Horní Benešov - Szkoła
Szkoła